Ogłoszenia lokalne - pasaż handlowy
Ogłoszenia lokalne pasaż handlowy
samochod

Warto przeczytać

www.kredytuj.pl Rozwiązania kredytowe dla Ciebie, Kredyty mieszkaniowe, Kredyty samochodowe, Kredyty konsumpcyjne, Kredyty dla firm, Leasing, Kredyty Hipoteczne, LUKAS Bank, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne, Kredyty gotówkowe, Karty kredytowe LUKAS Bank

www.kredytuj.pl Rozwiązania kredytowe dla Ciebie!!!
Kredyty mieszkaniowe, Kredyty samochodowe, Kredyty konsumpcyjne, Kredyty dla firm, Leasing, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne, Kredyty gotówkowe, Karty kredytowe LUKAS Bank

LUKAS Bank

Kredyt samochodowy LUKAS Bank

  

My oferujemy Ci pieniądze, Ty wybierasz czym chcesz jeździć!

 • kredyt na auto, motor, kamper, już od 6,5%
 • tylko 2% prowizji - brak innych kosztów kredytu
 • możliwość rozłożenia kredytu aż na 96 rat (8 lat)
 • kredyt na każdy pojazd o wartości większej niż 5 000 PLN
 • finansujemy do 100% ceny pojazdu
 • kredytujemy koszty zakupu już posiadanego pojazdu
 • procedura uproszczona już od 10 % wpłaty własnej
 • dajemy możliwość ubezpieczenia spłaty kredytu

 

Najkorzystniejszy kredyt samochodowy na rynku wg Rzeczpospolitej z dnia 13.12.2007. Nasz kredyt otrzymał też wyróżnienie tyg. Wprost: "Portfel Roku 2007".

Po co komplikować

Masz możliwość skorzystania z procedury uproszczonej.

Jeden kredyt wiele możliwości

 • samochody osobowe i cięzarowe (do 3,5 t)
 • motory
 • przyczepy kempingowe
 • kampery
 • maksymalny wiek kredytowanego pojazdu to 12 lat
 • finansujemy pojazdy kupione u dealera, w komisie, od osoby fizycznej (np.: na giełdzie lub od znajomego) lub od firmy nie będącej komisem (np. od pracodawcy)
 • kredytujemy pojazdy wyprodukowane lub zarejestrowane w Polsce, a także pojazdy sprowadzone z zagranicy
 • refinansujemy kredyty samochodowe zaciągnięte w innych bankach
 • finansujemy wykup auta z leasingu
 • kredytujemy koszty zakupu nabytych pojazdów

Tabela oprocentowania prostego kredytu samochodowego

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.
Obowiązuje od dnia 30.03.2008

LICZBA RAT WIEK KREYDTOWANEGO SAMOCHODU
samochody nowe (0-5) samochody używane (6-8) samochody używane (9-12)
0-12 6,50% 10,00% 12,00%
13-60 8,50% 12,00% 14,50%
61-96 10,00% 13,50% -

Prowizja - 2%

Oprocentowanie jest zmienne.
W rozumieniu art.7 ust.1 Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20.07.2001 szacunkowa stopa APR wynosi 9,72% . A jej faktyczna wartość zależy od wieku pojazdu, okresu kredytowania oraz historii Klienta w LUKAS Banku.

Do podpisania umowy potrzebne Ci będą:

 • dowód osobisty i drugi dokument tożsamości oraz

w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu, poprosimy Cię o dokumenty potwierdzające uzyskiwanie stałych dochodów:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

  aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia (za okres 3 miesięcy)
 • emeryci:

  ostatni odcinek emerytury lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub/oraz kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
 • renciści:

  ostatni odcinek renty lub kserokopia waloryzacji lub/oraz decyzja o przyznaniu świadczenia
 • prowadzący gospodarstwo rolne:

  kopia decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkości w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną

  kopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS

  kopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego
 • prowadzący działalność gospodarczą:

  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesja, zezwolenie, wpis na listę prowadzoną przez odpowiedni organ administracji, nominacje w przypadku sędziów, itp.)

  oraz

  zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie w okresie z ostatnich 3 miesięcy lub dokumenty świadczące o dochodach uzyskanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy np.: (PIT-36 / PIT 36L lub PIT-28 lub decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej na dany rok lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów w ujęciu miesięcznym od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca włącznie podpisane przez kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego lub statystyczne sprawozdanie F01 podpisane przez księgowego i kredytobiorcę lub statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok podpisane przez księgowego i kredytobiorcę lub rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący podpisany przez księgowego i kredytobiorcę lub dowody wpłaty podatku dochodowego za ostatnie 3 miesięcy (zachowana terminowość wpłat),
 • inne źródła dochodu

  według indywidualnych ustaleń

Dokumenty potwierdzające zakup samochodu.

 • oryginał faktury od dealera z komisu lub
 • umowa kupna sprzedaży (przy zakupie od osoby fizycznej)
  » Pobierz [format pdf]

Wymagane zabezpieczenia kredytu:

 • umowa przewłaszczenia częściowego pojazdu
 • cesja praw z polisy AC

Kto może otrzymać kredyt?

Każda osoba fizyczna mająca dochód ze źródła akceptowanego przez LUKAS Bank.

Kredyt samochodowy (LUKAS Bank)
Wypełnij wniosek Opis produktu
 • teraz kredyt na auto, motor, kamper
 • oprocentowanie kredytu od 6,5%
 • tylko 2% prowizji (brak innych kosztów kredytu), długi okres kredytowania do 8 lat
 • procedura uproszczona już od 10 % wpłaty własnej

Partnerzy

Kredyty mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne. Kredyty mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne.
Hosting Transport Samochodowy Ogłoszenia online Ogłoszenia oświetlenie lampy sklep lampy warszawa Wagi sklep