Ogłoszenia lokalne - pasaż handlowy
Ogłoszenia lokalne pasaż handlowy
inwestycje

Warto przeczytać

www.kredytuj.pl Rozwiązania kredytowe dla Ciebie, Kredyty mieszkaniowe, Kredyty samochodowe, Kredyty konsumpcyjne, Kredyty dla firm, Leasing, Kredyty Hipoteczne, Faktoring, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne, Kredyty gotówkowe, Karty kredytowe Faktoring

www.kredytuj.pl Rozwiązania kredytowe dla Ciebie!!!
Kredyty mieszkaniowe, Kredyty samochodowe, Kredyty konsumpcyjne, Kredyty dla firm, Leasing, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne, Kredyty gotówkowe, Karty kredytowe Faktoring

Faktoring

FAKTORING PEŁNY

Wypłacamy zaliczkę na poczet wykupionych faktur w wysokości 100% ich kwoty i przejmujemy na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników.

Zyskujesz:

 • natychmiastowe wpływy należnych kwot za faktury w wysokości 100% ich kwoty
 • zmniejszenie ryzyka przeprowadzanych transakcji
 

Co jeszcze oferujemy w ramach faktoringu?

Zarządzanie wierzytelnościami

Faktoring to także zarządzanie wierzytelnościami. Przejmujemy na siebie:

 • administrowanie wierzytelnościami
 • księgowanie wierzytelności
 • sporządzanie raportów i analiz
 • dochodzenie wierzytelności po upływie terminu płatności - wysyłanie upomnień, ponaglanie odbiorców, itd.

Zyskujesz:

 • pełną kontrolę nad wierzytelnościami
 • zasoby i energię, których nie musisz tracić na dochodzenie swoich wierzytelności
FAKTORING PEŁNY EKSPORTOWY

Nabywamy wierzytelności z tytułu transakcji eksportowych, przejmując na siebie ryzyko wypłacalności Kontrahentów zagranicznych. Zaliczkowane jest do 100% wartości faktury.

Zyskujesz:

 • natychmiastowe wpływy należnych kwot za faktury w wysokości 100% ich kwoty
 • bezpieczeństwo transakcji zagranicznych
 • monitoring wiarygodności kontrahentów zagranicznych

Co jeszcze oferujemy w ramach faktoringu?

Zarządzanie wierzytelnościami

Faktoring to także zarządzanie wierzytelnościami. Przejmujemy na siebie:

 • administrowanie wierzytelnościami
 • księgowanie wierzytelności
 • sporządzanie raportów i analiz
 • dochodzenie wierzytelności po upływie terminu płatności - wysyłanie upomnień, ponaglanie odbiorców, itd.

Zyskujesz:

 • pełną kontrolę nad wierzytelnościami
 • zasoby i energię, których nie musisz tracić na dochodzenie swoich wierzytelności
FAKTORING DLA JSP

Jest to faktoring pełny skierowany dla dostawców towarów i usług pracujących na zlecenie podmiotów Skarbu Państwa (policji, szkół, straży) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wypłacamy zaliczkę na poczet wykupionych faktur w wysokości 100% ich kwoty i przejmujemy na siebie ryzyko wypłacalności Twoich dłużników.

Zyskujesz:

 • natychmiastowe wpływy należnych kwot za faktury w wysokości 100% ich kwoty
 • źródło finansowania bieżącej działalności gospodarczej
 • kontrolę nad płynnością finansową firmy

Uproszczone procedury:

 • najprostsze na rynku zasady finansowania
 • minimalne wymagania dla odbiorców

Co jeszcze oferujemy w ramach faktoringu?

Zarządzanie wierzytelnościami

Faktoring to także zarządzanie wierzytelnościami. Przejmujemy na siebie:

 • administrowanie wierzytelnościami
 • księgowanie wierzytelności
 • sporządzanie raportów i analiz
 • dochodzenie wierzytelności po upływie terminu płatności - wysyłanie upomnień, ponaglanie odbiorców, itd.

Zyskujesz:

 • pełną kontrolę nad wierzytelnościami
 • zasoby i energię, których nie musisz tracić na dochodzenie swoich wierzytelności
FAKTORING NIEPEŁNY

Wypłata zaliczki następuje podobnie jak w przypadku faktoringu pełnego. Bank nie przejmuje jednak ryzyka wypłacalności Kontrahenta. Faktorant zobowiązany jest polskaaptek.com do zwrotu niezapłaconych wierzytelności przez Kontrahentów po okresie regresu (najczęściej 30 dni).

Zyskujesz:

 • natychmiastowe wpływy należnych kwot za faktury w wysokości 100% ich kwoty
 • zmniejszenie ryzyka przeprowadzanych transakcji

Co jeszcze oferujemy w ramach faktoringu?

Zarządzanie wierzytelnościami

Faktoring to także zarządzanie wierzytelnościami. Przejmujemy na siebie:

 • administrowanie wierzytelnościami
 • księgowanie wierzytelności
 • sporządzanie raportów i analiz
 • dochodzenie wierzytelności po upływie terminu płatności - wysyłanie upomnień, ponaglanie odbiorców, itd.

Zyskujesz:

 • pełną kontrolę nad wierzytelnościami
 • zasoby i energię, których nie musisz tracić na dochodzenie swoich wierzytelności

Wybierz Ofertę

 • przejęcie ryzyka wypłacalności kontrahenta
 • wypłata środków do 48h
 • finansowanie odbiorców krajowych i zagranicznych
 • najlepszy serwis, minimum formalności
wiecej...

Partnerzy

Kredyty mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne. Kredyty mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne.
Hosting Transport Samochodowy Ogłoszenia online Ogłoszenia oświetlenie lampy sklep lampy warszawa Wagi sklep