Ogłoszenia lokalne - pasaż handlowy
Ogłoszenia lokalne pasaż handlowy
mieszkanie

Warto przeczytać

www.kredytuj.pl Rozwiązania kredytowe dla Ciebie, Kredyty mieszkaniowe, Kredyty samochodowe, Kredyty konsumpcyjne, Kredyty dla firm, Leasing, Kredyty Hipoteczne, DomBank, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne, Kredyty gotówkowe, Karty kredytowe DomBank

www.kredytuj.pl Rozwiązania kredytowe dla Ciebie!!!
Kredyty mieszkaniowe, Kredyty samochodowe, Kredyty konsumpcyjne, Kredyty dla firm, Leasing, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne, Kredyty gotówkowe, Karty kredytowe DomBank

DomBank

Kredyty hipoteczne DomBank

  
Kredyt mieszkaniowy
Przeznaczenie kredytu
 • zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym i pierwotnym
 • wykup mieszkania od gminy bądź spółdzielni mieszkaniowej
 • budowa domu systemem gospodarczym lub z deweloperem
 • remont, modernizacja i wykończenie lokalu mieszkalnego, adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne
 • refinansowanie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w innych bankach refinansowanie plus
 • zakup niezabudowanej działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe
 • zakup działki z rozpoczętą budową domu mieszkalnego (w tym domu mieszkalnego z powierzchnią  użytkową)
 • środki na spłatę zobowiązań finansowych
 • dowolny cel, w tym również na spłatę kredytów komercyjnych 
Wysokość kredytu

Kwota kredytu nie zależy od źródła Twoich dochodów, lecz od wartości nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu.

Maksymalnie można otrzymać kredyt aż do 110% wartości nieruchomości (także należącej do osoby trzeciej). tzn. skredytować 100% wartości nieruchomości oraz 10% przeznaczyć na opłaty  związane z kredytem.

Hipoteka Max daje Ci możliwość uzyskania kredytu do 130% wartości nieruchomości jeżeli Twoja sytuacja finansowa jest dobra, nie posiadasz opóźnień w spłatach innych kredytów (przekraczających 30 dni) oraz posiadasz nieruchomość w dobrym stanie technicznym i nie starszą niż 10 lat. Dodatkowa kwota, stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nieruchomości (nie więcej niż 100 000 zł) może być przeznaczona na dowolny cel.
Jeżeli w tracie spłaty kredytu okaże się, że potrzebujesz więcej środków, niż planowałeś, możesz powiększyć kwotę kredytu.

Kredytobiorca

Akceptowane są wszystkie regularne źródła uzyskania dochodów:

 • umowa o pracę
 • kontrakty menedżerskie
 • działalność gospodarczą - wszelkie formy opodatkowania
 • umowy zlecenia i umowy o dzieło, z tytułu najmu nieruchomości, działy specjalne produkcji rolnej, emerytury i renty, dywidendy i inne dochody kapitałowe, także osiągane za granicą

Nie musisz mieć obywatelstwa polskiego, ani karty stałego pobytu.

Zastosujemy dla Ciebie uproszczony sposób badania zdolności kredytowej, jeżeli:

 • wykonujesz zawód zaufania publicznego (jesteś m.in. architektem, rzeczoznawcą majątkowym, lekarzem, lekarzem weterynarii, radcą prawnym, adwokatem, notariuszem),
 • nie masz wystarczających dochodów, a masz duży majątek,
Okres Kredytowania

do 40 lat dla kredytów w PLN i CHF

do 30 lat dla kredytów w USD i EURO 

Minimalna kwota kredytu

40 000 zł

Zabezpieczenie kredytu

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest:

 • prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej nieruchomości
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i likwidacji działalności gospodarczej

Jeżeli nie masz nieruchomości, która mogłaby być zabezpieczeniem Twojego kredytu, akceptujemy zabezpieczenie na więcej niż jednej nieruchomości lub nieruchomość osoby trzeciej.

Do czasu ustanowienia hipoteki, kredyt jest ubezpieczany.

Kredyty hipoteczne (DomBank)
Wypełnij wniosek Opis produktu
 • akceptacja wszystkich źródeł dochodów, również zagranicznych
 • długi okres kredytowania - do 30 lat
 • kredytujemy opłaty i prowizje związane z inwestycją
 • ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy

Partnerzy

Kredyty mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne. Kredyty mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne.
Hosting Transport Samochodowy Ogłoszenia online Ogłoszenia oświetlenie lampy sklep lampy warszawa Wagi sklep