Ogłoszenia lokalne - pasaż handlowy
Ogłoszenia lokalne pasaż handlowy
inwestycje

Warto przeczytać

www.kredytuj.pl Rozwiązania kredytowe dla Ciebie, Kredyty mieszkaniowe, Kredyty samochodowe, Kredyty konsumpcyjne, Kredyty dla firm, Leasing, Kredyty Hipoteczne, Beskidzki Dom Maklerski SA, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne, Kredyty gotówkowe, Karty kredytowe Beskidzki Dom Maklerski SA

www.kredytuj.pl Rozwiązania kredytowe dla Ciebie!!!
Kredyty mieszkaniowe, Kredyty samochodowe, Kredyty konsumpcyjne, Kredyty dla firm, Leasing, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne, Kredyty gotówkowe, Karty kredytowe Beskidzki Dom Maklerski SA

Beskidzki Dom Maklerski SA

Rachunek inwestycyjny Beskidzki Dom Maklerski SA

  

Rachunki otwieramy bezpłatnie i natychmiast, do minimum ograniczając niezbędne formalności. Po otwarciu rachunku, Klient może nim dysponować:

 • odwiedzając jeden z Punktów Obsługi Klienta
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem internetu.
  Dostępu do rachunku inwestycyjnego realizowany jest przez usługę BDM on-line. W ramach usługi Klient otrzymuje bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, umożliwiający stałą obserwację zmian kursów oraz dokonywanie transakcji w czasie poniżej 1 sekundy. Zaletą składania dyspozycji za pośrednictwem internetu jest komfort działania i niskie koszty transakcji.
Oferta

1. Transakcje kupna i Sprzedaży

Operacje kupna i sprzedaży Akcji, Obligacji czy Praw Poboru dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. można wykonać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta, z pomocą telefonu jak i dzięki internetowemu serwisowi transakcyjnemu BDM on-line.

Tak jak operacje kupna i sprzedaży w przypatku np. Akcji tak i Kontrakty terminowe i Opcje można wykonywać za pośrednictwem wszystkich kanałów dostępowych. Odbywa się to bardzo podobnie z tą różnicą, że można sprzedać kontrakt (otworzyć krótką pozycję) a potem ją odkupić (zamknąć otwartą pozycję).

2. Podgląd notowań

Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta albo w ramach usługi BDM on-line Klient otrzymuje bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, umożliwiający stałą obserwację zmian kursów.

3. Wykresy i analiza spółek (ISPAG)

Dla dokładniejszej analizy rynku z pewnością przydatny będzie ISPAG narzędzie do prezentowania wykresów i analizy technicznej. ISPAG udostępnia szerokie spektrum wskaźników analizy technicznej.

4. Odroczony termin płatności

Umożliwiamy zakup papierów z odroczonym terminem płatności. Każdy Klient, po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, uzyskuje możliwość zakupu papierów wartościowych z 30% udziałem środków własnych. Pozostałą wartość zlecenia pokrywa BDM S.A., odraczając termin zapłaty do dnia rozliczenia transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Stałym Klientom umożliwiamy korzystanie z odroczonej płatności na warunkach niestandardowych, w których pokrycie zlecenia środkami własnymi jest niższe niż wspomniane 30%.

5. Zapisy na nowe emisje akcji i certyfikatów

Beskidzki Dom Maklerski S.A. będąc wprowadzającym lub uczestnicząc w konsorcjach umożliwia wykonanie zapisu na akcje nowej emisji. Prowadzone są również zapisy na certyfikaty inwestycyjne. Nowe emisje przeprowadzane są na spółkach, które dopiero wchodzą na GPW ja i na spółkach, które od lat notowane są w Warszawie.

6. Oferta dla Daytraderów

Klientom, którzy dokonują otwarcia i zamknięcia pozycji w czasie jednej sesji giełdowej, oferujemy wyjątkowo niskie stawki prowizji. Ponadto proponujemy korzystanie z odroczonej płatności z jedynie 11% udziałem środków własnych.

7. Instrumenty pochodne

Po podpisaniu dodatkowej umowy, Klient otrzymuje możliwość inwestowania w kontrakty terminowe, opcje, warranty oraz jednostki indeksowe. Instrumenty te pozwalają zarabiać nie tylko na wzrostach ale i na spadkach kursów giełdowych, a dzięki swej konstrukcji (zawierającej dźwignię finansową) dają możliwość osiągania wielokrotnie wyższych zysków niż ma to miejsce na rynku kasowym.

Informacja o wysokości depozytów zabezpieczających oraz innych parametrów ryzyka
Arkusz do obliczania minimalnych wstępnych depozytów zabezpieczających
Tabela zabezpieczeń

8. Transakcje pakietowe

Umożliwiamy zawieranie transakcji na rynkach zarówno akcji jak i kontraktów terminowych, których instrumentem bazowym są akcje, indeksy, waluty oraz towary. Oferta obejmuje najważniejsze giełdy USA, 13 krajów Europy Zachodniej oraz Australii. Klienci dokonują transakcji na rynkach zagranicznych wyłącznie za pośrednictwem internetu, posiadając tym samym dostęp do swojego rachunku przez 24h/dobę.

9. Oferta dla studentów i młodzieży szkolnej

Rachunek Żak adresowany jest do młodych ludzi interesujących się rynkiem kapitałowym, pragnących spróbować swoich sił na giełdowym parkiecie.

Rachunek Żak można założyć:
- osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta
- korespondencyjnie formularz elektroniczny

Pełnoletnim uczniom i studentom którzy nie ukończyli 28 roku życia oferujemy:
 • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego
 • bezpłatny dostęp do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem internetu
 • bezpłatny dostęp do notowań on-line
 • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestora giełdowego
 • bezpłatne korzystanie z odroczonego terminu płatności (lewar do 800%)
 • bardzo niskie prowizje (niezależnie od wysokości generowanych obrotów)
    - akcje - od 0,21% do 0,39%,
    - obligacje - 0,19%,
    - kontrakty: na indeksy od 6,90 zł do 9,90 zł, na akcje 1,90 zł, na waluty 0,90 zł
    - opcje - 1,99% (nie mniej niż 2,95zł/opcję i nie więcej niż 19,00zł/opcję)
     

 • Do otwarcia rachunku wymagane będą:
    1. Dowód osobisty
    2. NIP oraz adres urzędu skarbowego
    3. Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki

  10. Zlecenia do dyspozycji Maklera

  Zlecenia w imieniu klienta mogą być wystawiane przez maklera BDM SA. Ogólnie sformułowaną dyspozycję klienta (np. kupuj za kwotę x, po cenie nie wyższej niż y, do dnia z) realizuje doświadczony makler, samodzielnie wybierając najlepszy do tego moment. Rozwiązanie takie pozwala na dokonywanie transakcji w momentach najkorzystniejszego kształtowania się kursów giełdowych, bez konieczności stałego monitorowania zmian rynkowych.

  11. Bezpłatne rekomendacje maklerskie

  Na życzenie klienta makler przedstawia rekomendacje sugerujące zakup bądź sprzedaż wybranych papierów wartościowych. Rekomendacje są przygotowywane przez analityków biura, po dokonaniu przez nich fundamentalnej i technicznej analizy konkretnej spółki oraz jej otoczenia rynkowego.

  12. Oferta VIP dla wymagających klientów

  Zakres usług wchodzących w skład Pakietu VIP:
 • prowadzenie rachunku inwestycyjnego,
 • korzystanie z aplikacji „BDM on-line” z dostępem do pięciu najlepszych ofert,
 • korzystanie z dostępu do pięciu najlepszych ofert za pośrednictwem aplikacji „BDM news”
 • dostęp do aplikacji INTRATERM,
 • dostęp do elektronicznej wersji GG Parkiet,
 • bardzo niskie prowizje (niezależnie od wysokości generowanych obrotów)
 • korzystanie z odroczonej płatności.

 • Za wyżej wymienione usługi BDM SA pobiera miesięczną opłatę (płatną z góry) w wysokości 199zł, z zastrzeżeniem: Opłata, o której mowa powyżej za dany miesiąc nie jest pobierana, o ile suma aktywów na rachunkach wymienionych w Aneksie „BDM VIP” wynosi min. 1.000.000 zł lub od wygenerowanych na tych rachunkach transakcji BDM SA w poprzednim miesiącu pobrał min. 5000 zł prowizji.

  13. Oferta kredytowa

  Beskidzki Dom Maklerski S.A. oferuje kredyt na zakup papierów wartościowych. Otwarta linia kredytowa pozwala na swobodne dysponowanie gotówką podczas dnia, nocą niewykorzystane środki wracają do banku. Kredyt można też zaciągnąć specjalnie pod nową emisję papierów wartościowych oferowaną na rynku pierwotnym przez Beskidzki Dom Maklerski S.A..
  Rachunek inwestycyjny (Beskidzki Dom Maklerski SA)
  Wypełnij wniosek Opis produktu
  • 0 minimalnych wpłat, 0 opłat za otwarcie rachunku
  • dostęp do rachunku on-line
  • możliwość składania zleceń 24h na dobę
  • minimalne prowizje

  Partnerzy

  Kredyty mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne. Kredyty mieszkaniowe, Kredyty Hipoteczne, Pożyczki Hipoteczne, Refinansowanie, Kredyty Konsolidacyjne.
  Hosting Transport Samochodowy Ogłoszenia online Ogłoszenia oświetlenie lampy sklep lampy warszawa Wagi sklep